2016

 • Årsmöte 2016

 • ts.eaglesgaming.se 20160529

  1. Mötets öppnande

  Mötet förklaras öppnat.

  2. Val av mötets ordförande

  Bernt “Eagle” Börjesson väljs till mötets ordförande

  3. Val av mötets sekreterare

  Caroline “Mini” Lundin väljs till mötets sekreterare

  4. Val av två justerare tillika rösträknare

  Erik “Stickan” Laine och Anders “Firefly” Friberg väljs till justerare och rösträknare.

  5. Närvarande

  Bernt “Eagle” Börjesson, Anders “Firefly” Friberg, Filemon “Legendary” Isaksson, Caroline “Mini” Lundin, Niklas “Smekarn-Doris” Pettersson, Kim “Winden” Carlsson, Herman “0lss0n” Olsson, Tobias “Naagi” Eriksson, Caspar “SLemastrid” Sylvan, Max "MaxBoxz" Willix, Victor “Biggie” Johansson, Erik “Stickan” Laine, Babak “MissSweden” Nazari, Fredrik “Vargen” Jönsson, Tove “Tuffs” Brandt. Simon “Johansson” Johansson.

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  Eaglesgaming.se har under 2015 jobbat med att marknadsföra föreningen så mycket som möjligt på diverse plattformar samt sociala medier. Vi har även haft ett lag som vi skrev kontrakt med på ett år, gick bra till en början men mindre bra på slutet. Våra två årliga lan har genomförts enligt vanlig ordning, ett i Göteborg i slutet av november och ett i Hallstahammar under påskhelgen. Bra uppslutning på båda lanen. Vi har även haft två representanter närvarande på Dreamhack Summer 2015. Bra evenemang, rekommenderas att besöka även utan dator.

  7. Ekonomisk berättelse för förra året

  Ekonomisk breättelse 2015

  8. Revisorernas berättelse för förra året

  Godkänd från revisorn Marcus Tügel.

  9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  Styrelsen ansvarsbefriades enhälligt.

  10. Årets verksamhetsplan

  Verksamhetsåret 2016 kommer Eaglesgaming.se jobba vidare med publicservrarna och communityn samt fortsätta marknadsföra oss på sociala medier och andra plattformar. Vi har även infört “publicdagar” för att få igång aktiviteten på servrarna. Som vanligt kommer vi ha våra två årliga lan i Göteborg och Hallstahammar. Vi planerar även att ha två representanter på plats på Dreamhack Malmö 2016. Vi planerar även att ha minst två representanter på plats på Dreamhack Summer Jönköping 2016.

  11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

  Förväntade utgifter är:
  2200kr EL Serverplats
  450kr Webbhotell
  ca 2650kr totalt
  Årets medlemsavgift fastställs till minst 100:- för Crew medlemmar och 50:- för GA övriga medlemmar behöver inte betala någon medlemsavgift år 2016.

  12. Val av årets styrelse

  Årets styrelse fastställs som följande.

  Ordförande: Erik Laine 2016-2017
  Sekreterare: Caroline Lundin 2015-2017
  Kassör: Bernt Börjesson 2015-2017
  Ledamot: Michael Silversten 2016-2018
  Ledamot: Adam Bernhardsson 2015-2018
  Ledarmot: Fredrik Jönsson 2015-2017
  Ledamot: Lina Bergsten 2016-2018
  Suppleant: Filemon Isaksson 2016-2018
  Suppleant: Niklas Pettersson 2016-2018

  13. Val av årets revisor

  Revisor: Marcus Tügel 2016-2017

  14. Val av årets valberedare

  Valberedning: Tove Brandt 2016-2017
  Valberedning: Anders Friberg 2016-2018
  Valberedning: Babak Nazari 2016-2018

  15. Övriga frågor

  Fler möten för att förbättra kommunikation
  Köpa skinns för lottning och för att få fler medlemmar
  Se över TeamSpeak
  Kolla om vi kan få Swish

  16. mötets avslutande

  Mötet avslutades

 • Skapad: 2016-06-12 20:02:33
  Editerad: Aldrig

Nyheter!

Föreningsmöte

Den 22 februari 2018 Genomförde EaglesGaming ett lyckat årsmöte

Editerad: 2019-02-09 14:15:47


EaglesGaming Comunity

Gå Till www.EaglesGaming.se


Facebook