2018

 • Årsmöte 2018

 • ts.eaglesgaming.se 2018-09-16

  1. Mötets öppnande

  Mötet förklaras öppnat.

  2. Val av mötets ordförande

  Bernt “Eagle” Börjesson

  3. Val av mötets sekreterare

  Caroline “Mini” Isaksson

  4. Val av två justerare tillika rösträknare

  Stefan “Farsan” Karlsson
  Anders “Firefly” Friberg

  5. Närvarande

  Bernt “Eagle” Börjesson, Anders “Firefly” Friberg, Filemon “Legendary” Isaksson, Caroline “Mini”Isaksson, Stefan “Farsan” Karlsson Tobias “Tossen” Svensson, Tobias “Naagi” Eriksson, Jonte “MumiN” Holgersson, Marcus “Masterpipe” Tugel, Lina “Bumbazo” Bergsten, Fredrik "Vargen" Jönsson

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  Under 2017 har Eaglesgaming.se jobbat mycket fram med att få aktiviteten att bli hög igen och få in flera medlemmar till föreningen, detta har resulterat i en väldigt bra ökning av medlemmar i föreningen. Vi hade Hallstahammars lan 2017 under påskhelgen, där vi hade runt 30 st spelare var med och bidrog till en fantastisk långhelg Vi hade lotteri med härliga priser och en turnering som var spännande! Vi har haft en sommarvecka tillsammans med camping och aktiviteter för de som kunde komma.

  7. Ekonomisk berättelse för förra året

  Bifogad fil excel.

  8. Revisorernas berättelse för förra året

  Revisor har läst och godkänt den ekonomiska redovisningen, rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet.

  9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  Enhälligt ja från mötesdeltagarna.

  10. Årets verksamhetsplan

  Verksamhetsåret 2018 kommer Eaglesgaming försöka att jobba ännu hårdare med att få igång aktiviteten på teamspeak, public servrar och arbeta mera med sociala medierna. Planerar att få igång våran webshop där man kan handla Eagleströjor med mera. Vi planerar för att ha våra två årliga lan i Göteborg samt Hallstahammar. Vi har planerar för att ha en sommarvecka ihop på en camping där vi kommer att socialisera oss och göra aktiviteter tillsammans. Vi kommer att ha 3st representanter till Dreamhack Masters Stockholm 1-2/9

  11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift

  Förväntade utgifter är:
  2200kr EL Serverplats
  482kr Webbhotell
  ca 2682kr totalt
  Årets medlemsavgift fastställs till minst 100:- för Crew medlemmar och frivillig avgift för Game Admins. Övriga medlemmar behöver inte betala någon medlemsavgift år 2017

  12. Val av årets styrelse

  Ordförande: Erik Laine 2018-2019
  Sekreterare: Caroline Isaksson 2017-2020
  Kassör: Bernt Börjesson 2016-2018
  Ledamot: Michael Silversten 2016-2018
  Ledamot: Adam Bernhardsson 2015-2018
  Ledarmot: Fredrik Jönsson 2018-2020
  Ledamot: Lina Bergsten 2016-2018
  Suppleant: Filemon Isaksson 2016-2018
  Suppleant: Anders Friberg 2017-2019
  Suppleant: Tobias Eriksson 2016-2018

  13. Val av årets revisor

  Revisor: Marcus Tügel 2017-2018

  14. Val av årets valberedare

  Valberedning: Stefan Karlsson 2018-2019
  Valberedning: Oliver Palm Pedersen 2018-2019
  Valberedning: Jonte Holgersson 2018-2019

  15. Övriga frågor

  Trakasserier

  Medlemsavgifter för Crew. 100kr Avgift för kommande år betalas senast den 31:a januari varje år. Vid betalning ange; “Medlemsavgift och ditt nick avser år” Gameadmins har frivillig avgift. Ange; “Gameadmin avgift “Nick avser år” “

  Information om kontobyte. Lägger till ytterligare föreningstecknare med full tillgång Sekreteraren Caroline Isaksson & Revisorn Marcus Tugel.

  Hallsta lan + Göteborg planering. Lanavgift 300 kr/person, ungdomar upp till 15 år 150kr/person

  Nästa medlemsmöte, 16/12 kl. 19:00. Planera in medlemsmöte var 3:e månad.

  16. mötets avslutande

  Mötet avslutades

 • Skapad: 2018-09-18 20:23:06
  Editerad: Aldrig

Nyheter!

Föreningsmöte

Den 22 februari 2018 Genomförde EaglesGaming ett lyckat årsmöte

Editerad: 2019-02-09 14:15:47


EaglesGaming Comunity

Gå Till www.EaglesGaming.se


Facebook